برنامه ملت امام حسین میزبان رئیس شبكه های جهانی ولایت

حجت الاسلام رفعتی نائینی رئیس شبكه های جهانی ولایت در گفتگو با برنامه ملت امام حسین علیه السلام برجریان سازی گفتمان شیعی در جهان پرداخت

برای آشنایی با شبكه های ولایت و حضور این شبكه در بخش بین الملل ملت امام حسین علیه السلام این برنامه بیست دقیقه ای را بشنوید

1400/05/26
|
15:25
دسترسی سریع