بسیج رسانه خادمین رسانه ای حسینی

دكتر مسعود بصیری رئیس سازمان بسیج رسانه در گفتگو با برنامه ملت امام حسین رادیو معارف

سازمان بسیج رسانه در راستای مأموریت و اهداف خود و جهت ارتقای كیفیت تولیدات ارزشی و حمایت از خبرنگاران و پدید آورندگان آثار فاخر انقلابی، دینی و معرفتی از روش های گوناگونی اقدام به فعالیت در حوزه رسانه ها و مطبوعات می‌كند .بشنوید ادامه گفتگو را

1400/05/25
|
00:37
دسترسی سریع