دبیر تولید ماراتون محتوایی عاشورا در برنامه ملت امام حسین علیه السلام

آقای سعید مشهدی دبیر تولید ماراتون محتوایی عاشورا خبر داد تمدید در برنامه رادیویی ملت امام حسین علیه السلام از تمدید مارتون تولید محتوایی خبر داد

جناب آقای سعید مشهدی جمعه شب مهمان رادیویی ملت امام حسین بود . وی ضمن تاكید بر اهمیت تولید محتوایی به تشریح مسابقه تولید ماراتونی پرداخت .

1400/05/23
|
13:31
دسترسی سریع