گزارش تصویری از كارگاه گرافیك سوگواره ملت امام حسین علیه السلام

گزارش تصویری از كارگاه گرافیك سوگواره ملت امام حسین علیه السلام كه با حضور استاد مجتبی مجلسی و متخصصین محتوا، پس از ثبت‌نام هنرمندان و بررسی آثار و ظرفیت 20 نفره كارگاه از میان برترین هنرمندان ثبت‌نام شده تكمیل و برگزار شد.

1400/06/23
|
15:3
دسترسی سریع