یك / توسعه برندینگ سوگواره ملی

برای رشد برند سوگواره از یك رویداد درون سازمانی به یك رویداد ملی نیازمند اجرای چند برنامه ویژه بودیم و مشخصا هر رویداد ملی استانداردهایی دارد كه باید رعایت می‌كردیم. از جمله برگزاری افتتاحیه، كنفرانس خبری و دیدار با بزرگان و...

1400/05/17
|
19:14
دسترسی سریع