مریم جلالی داور بخش بوی سیب

داور چندین دوره جشنواره مراكز استان ها و جشنواره بین المللی رادیو

1400/05/28
|
20:11

ـ كارشناسی ارشد زبان شناسی تاریخی و فرهنگ های باستانی، دكترای مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی

سوابق:

ـ داور چندین دوره جشنواره مراكز استان ها و جشنواره بین المللی رادیو

ـ استاد و مربی باشگاه جوان رادیو

ـ مدیر طرح و تامین برنامه شبكه جوان

ـ مدیریت گروه خانواده رادیو ایران

ـ از تجمیع گروه های كودك و نوجوان و اقتصاد رادیو ایران

ـ شكل جدید «سلام كوچولو» و مشاركت بچه ها و آغاز ساختار های جدید در رادیو

ـ كارگردان و تهیه كننده افتتاحیه و اختتامیه چندین دوره جشنواره رادیو

ـ مدیرگروه خانواده شبكه دو

ـ عضو شورای طرح و برنامه گروه اجتماعی شبكه یك

ـ مسئول طرح و برنامه گروه اجتماعی شبكه سه

ـ راه اندازی سیمای اردو در معاونت برون مرزی

ـ عضو شورای خانواده و كودك معاونت سیما

ـ داور نخستین جشنواره ی جام جم

ـ داور جشنواره رسانه و سلامت

ـ عضو كارگروه رسانه مجمع تشخیص مصلحت

ـ عضو شورای سیاست گزاری جشنواره استانها

ـ داور جشنواره ایران ساخت

ـ مدیر پردیس سینما گالری ملت

ـ مشاور حوزه ریاست

دسترسی سریع