استاد نجابتی در نشست خبری بخش گرافیك نخستین سوگواره بین المللی ملت امام حسین(ع)

استاد نجابتی در این نشست به تشریح چگونگی ارسال آثار در بخش گرافیك پرداخت

1400/06/17
|
19:02

استاد نجابتی در نشست خبری بخش گرافیك نخستین سوگواره بین المللی ملت امام حسین(ع) به تشریح نكاتی در خصوص ارسال آثار و فرایند بررسی و امتیازدهی آنها پرداخت و گفت: عزیزانی كه در فراخوان شركت می كنند توجه داشته باشند كه كارهایشان باید متناسب با فضای سوگواره باشد؛ به عنوان مثال تولید اثر در فضای مجازی با تولید اثر در سایر بخش ها متفاوت است.

وی اضافه كرد: بدون شك باید تفاوت های فضای مجازی با فضای تولید پوستر و اكران های دو بعدی در ارسال آثار لحاظ شود و تولیدات آثار موبایلی نیز مورد توجه قرار گیرد.

همچنین استاد حیاتی «داور بخش گرافیك نخستین سوگواره بین المللی ملت امام حسین(ع)» در ادامه با بیان اینكه مبانی آكادمیك ما نسبت به مسائل روز مقداری عقب مانده است، گفت: امروز سرعت تحول در فضای رسانه و شبكه های اجتماعی بسیار زیاد است و ما باید متناسب با آن به تولید علم بپردازیم و سعی كنیم عقب نمانیم.

وی ابراز كرد: امروز باید كارگاه هایی برگزار شود تا افراد با روند تولید علم متناسب با فضای رسانه و شبكه های اجتماعی آشنا شده و به صورت روزآمد به فعالیت بپردازند.

در پایان این نشست نیز خانم حسینعلی زاده «داور بخش گرافیك نخستین سوگواره بین المللی ملت امام حسین(ع)» تصریح كرد: مهم ترین نكته در ارسال آثار و شركت در این سوگواره این است كه اشخاص بتوانند با شناخت موضوع و ایجاد ارتباط میان این مهم و خلاقیت خود به یك اثر تراز دست پیدا كنند.

نخستین سوگواره بین المللی ملت امام حسین(ع) از سوی دفتر تبلیغات اسلامی، رادیو معارف، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان، بسیج رسانه و شبكه ولایت برگزار می شود.

دسترسی سریع