بخش های سوگواره

اشراق

  • كنشگران عاشورايي -فعالان فضاي مجازي

  • داستان كوتاه و نمايشنامه

  • شعر و قطعات ادبي

  • گرافيك ؛عكس نوشت و پوستر

  • اينفو گرافي اطلاع نگاشت